Câu truyện nói về giọt nước tí xíu khi bay lên trời tạo thành mây khi gặp gió rét tạo thành nước và rơi xuống đất

Các con cùng lắng nghe nhé!