KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

THÁNG 3

Tuần 1: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ

Thực hiện từ ngày 02 /03/2020 đến ngày 06 /03 /2020.

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Đón trẻ- Chơi tự do

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mẹ và những người thân yêu.

- Trò chuyện với trẻ về những công việc của ông bà,bố mẹ

- Trò chuyện với trẻ về tình cảm của bé dành cho gia đình

TDS

Tập bài tập: Tập với bóng

 

Chơi, học

PTNT

Nhận biết tập nói

 

Tìm hiểu về gia đình của bé

PTTC

Phát triển VĐ

- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Ném bóng qua dây

TCVĐ: Bắt bóng

PTTM

Hoạt động với đồ vật

 

Vẽ thêm cuống cho cánh  hoa

 

PTNN

Làm quen văn học

 

Truyện “ Cháu chào ông ạ”

 

PTTM

Âm nhạc

- NH: Bàn tay mẹ

- Dạy hát: Múa cho mẹ xem

Chơi các góc

- Góc thao tác vai: Chơi cửa hàng bán rau,chơi gia đình

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp hàng rào cho nhà của bé, xem tranh về những người thân trong gia đình

- Góc vận động: Ném bóng qua dây. TCVĐ: Bắt bóng

Chơi,  ngoài trời

-Gợi hỏi trẻ kể về người thân bé biết

- Chơi theo ý thích

- TC về ông bà của bé

- Chơi theo ý thích

- Quan sát vật chìm nổi

- Chơi theo ý thích

- Dạo chơi nhặt lá rụng

- Chơi theo ý thích

- Trò chuyện về anh em trong gia đình bé

- Chơi theo ý thích

Chơi  chiều

TCDG: Tập tầm vông.

- Chơi góc thao tác vai

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi góc vận động

- Nghe thơ: Yêu mẹ

- Chơi góc hoạt động với đồ vật

- Nghe hát:

Cả nhà thương nhau

- Chơi góc vận động

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi góc vận động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Tuần 2: SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Thực hiện từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03 /2020

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Đón trẻ- Chơi tự do

- Trò chuyện về sức khỏe bé.

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ sức khỏe.

- Kể tên các món ăn , thực phẩm đơn giản

- Trẻ biết ích lợi của nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người

TDS

Tập bài tập: Tập với bóng

 

Chơi, học

PTNT

Nhận biết tập nói

 

Tìm hiểu về bốn nhóm thực phẩm

PTTC

Phát triển VĐ

 

- BTPTC: Tập với cờ

- VĐCB: Ném bóng qua dây

TCVĐ: Bắt bóng

PTTM

Hoạt động với đồ vật:

 

Tô màu đường về nhà

PTNN

Làm quen văn học

 

Thơ “Ăn”

 

PTTM

Âm nhạc

 

- VĐTN: Múa cho mẹ xem

- NH: Bàn tay mẹ

 

Chơi các góc

- Góc thao tác vai: Chơi cửa hàng bán rau,chơi gia đình

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp Tô màu đường về nhà, xem tranh về các thực phẩm cần thiết cho bé

- Góc vận động: Ném bóng qua dây. TCVĐ: Bắt bóng

Chơi,  ngoài trời

- QS tranh ảnh trò chuyện về món ăn bé thích

- Chơi theo ý thích

- Quan sát vườn rau

- Chơi theo ý thích

- Quan sát nhà bếp

- Chơi theo ý thích

- Gọi tên thực phẩm

- Chơi theo ý thích

- Dạo chơi nhặt lá rụng

- Chơi theo ý thích

Chơi  chiều

- Hát “Tập rửa mặt”

- Chơi góc vận động

- TCDG: Tập tầm vông

- Chơi góc thao tác vai

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Chơi góc vận động

- TCDG: Chi chi chành chành

- Hoạt động với đồ vật

 

TCDG: Nu na nu nống

- Chơi góc thao tác vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện từ ngày:16/3  đến ngày:20/03/2020

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

 

Đón trẻ- Chơi tự do

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề phương tiện giao thông đường bộ,  về một số công việc của những người làm giao thông

- Trò chuyện với trẻ về công dụng của xe đạp

- Trò chuyện với trẻ về công dụng của ô tô, xe máy…

- Trò chuyện với trẻ về ích lợi và tác hại của các PTGT đường bộ

Thể dục sáng

- Thể dục buổi sáng: Máy bay

 

 

Chơi, học

Nhận biết phân biệt

 

 

Xe máy- Xe đạp

 

Phát triển vận động

BTPTC : Máy bay

VĐCB: Nhún bật vào vòng

TCVĐ:Chim sẻ và ô tô

Phát triển thẩm mỹ

 

 

Tô màu ô tô

Làm quen văn học

 

 

Thơ: Ti toe- Ti toe

 

Giáo dục âm nhạc

 

 

Dạy hát: Em tập lái ô tô

VĐTN : Lái ô tô

 

Chơi các góc

- Góc thao tác vai  : Chơi gia đình bác lái xe, bán vé xe, nhà ga.

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp đường đi bến tàu xe các PTGT mà bé thích.

- Góc vận động : Nhún bật vào vòng; TC : Mèo và chim sẻ

 

Chơi,  ngoài trời

Quan sát : Xe máy

-Chơi theo ý thích

 

Quan sát ô tô

-Chơi theo ý thích

 

Cho trẻ xem một số PTGT đường bộ

-Chơi theo ý thích

 

Quan sát thời tiết

-Chơi theo ý thích

 

Dạo chơi quan sát các PTGT trong trường.

-Chơi theo ý thích

 

 

Chơi  chiều

-Bắt chước tiếng kêu của các PTGT

Chơi với góc phân vai

- TCDG : Nu na nu nống

-Chơi góc vận động

-Nghe thơ : Ti toe. Ti toe

-Chơi góc hoạt động với đồ vật

Nghe hát: Em tập lái ô tô

-Chơi góc vận động

TCDG : Lộn cầu vồng

-Chơi góc vận động

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Tuần 4: Đường hàng không

Thực hiện từ ngày:23/ 3  đến ngày:27/ 3/ 2020

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

 

THỨ BA

 

THỨ TƯ

 

THỨ NĂM

 

THỨ SÁU

 

 

Đón trẻ- Chơi tự do

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề máy bay

- Trò chuyện với trẻ về một số công dụng của máy bay

- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của máy bay với con người

- Trò chuyện với trẻ về những thiệt hại của máy bay gây ra cho con người

- Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của máy bay

Thể dục sáng

- Thể dục buổi sáng: Máy bay

 

 

Chơi, học

Nhận biết tập nói

Máy bay

 

Phát triển vận động

BTPTC : Máy bay

VĐCB: Nhún bật vào vòng

TCVĐ:Chim sẻ và ô tô

 

Phát triển thẩm mỹ

Tô màu mũ bảo hiểm

Làm quen văn học

 

Thơ ti toe- ti toe

 

Giáo dục âm nhạc

 

Dạy hát: Em tập lái ô tô

Nghe hát: Anh phi công ơi

 

Chơi các góc

- Góc thao tác vai  : Chơi cửa hàng bán vé máy bay, chơi hành khách đi du lịch.

- Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp đường đi cho PTGT máy bay.

- Góc vận động : Nhún bật vào vòng; TC : Mèo và chim sẻ

 

Chơi,  ngoài trời

Đọc và giải câu đố về máy bay

- Chơi theo ý thích

 

Trò chuyện về PTGT đi du lịch

- Chơi theo ý thích

 

Cho trẻ xem tranh về máy bay

- Chơi theo ý thích

 

 

Quan sát tranh phi công nhảy dù

- Chơi theo ý thích

 

Dạo chơi tham

quan vườn trường.

- Chơi theo ý thích

 

 

Chơi  chiều

TCDG : Chi chi chành chành

-Chơi với góc phân vai

-Tập gấp máy bay

-Chơi góc vận động

TCDG Kéo cưa lừa xẻ

-Chơi góc hoạt động với đồ vật

TCDG : Nu na nu nống

-Chơi góc vận động

TCDG : Lộn cầu vồng

Chơi góc vận động