Ngày...Trường MN Anh Đào tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019